Cennik zajęć terapeutycznych


Logopedia

Diagnoza logopedyczna


60–90 minut
150 zł

 

Terapia logopedyczna


30 minut
70 zł

60 minut
130 zł

 

Zajęcia z neurologopedą


Diagnoza anatomiczno-czynnościowa (z omówieniem wyniku na podstawie nagrań i zdjęć) – jedno spotkanie
250 zł

Diagnoza w formie pisemnej – drugie spotkanie wraz z omówieniem wyników
250 zł

30 minut (zajęcia – mioterapia)
150 zł

Integracja Sensoryczna

Diagnoza SI


W tym 2 spotkania z dzieckiem po ok. 60-90 minut (testy, obserwacja kliniczna), 1 spotkanie z rodzicami celem przeprowadzenia wywiadu wstępnego, 1 spotkanie z rodzicami celem omówienia wyniku diagnozy
650 zł

 

Konsultacja SI


1 spotkanie ok. 60 minut
150 zł

Pisemny raport po konsultacji SI
100 zł

 

Terapia SI


55 minut zajęcia w tygodniu
140 zł

55 minut zajęcia sobotnie                                                              
150 zł

 

Konsultacja SI dla rodziców dzieci objętych terapią


55 minut (spotkanie rodzica ze specjalistą bez udziału dziecka)
140 zł

 

Wydanie dokumentu


Pisemna opinia dotycząca dziecka objętego terapią
120 zł

Pisemne zalecenia dla dziecka w ramach konsultacji
100 zł

Trening Słuchowy A. Tomatisa

Diagnoza wstępna


Audiometryczne badanie uwagi i lateralizacji słuchowej, wywiad z opiekunami dziecka
290 zł

 

I Pierwszy Etap Treningu


30 godzin ćwiczeń rozłożone na 15 dni, po 2 godziny dziennie
koszt za 1 godz. 100 zł,
koszt ogólny 3000 zł

Test przed rozpoczęciem drugiego etapu
bezpłatny

 

II Drugi Etap Treningu


15 godzin ćwiczeń rozłożone na 7 dni (drugi etap treningu rozpoczyna się po przerwie 1–2 miesięcy od zakończenia etapu pierwszego)
koszt za 1 godz. 100 zł, koszt ogólny 1500 zł

Raport na zakończenie treningu
bezpłatny

 

Trening Płynnego Czytania


60 minut (zajęcia w słuchawkach)
100 zł

Indywidualny Trening Słuchowy Johansen (IAS)

Diagnoza wstępna


Test dychotyczny, testy lateralizacji, audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno- i obuuszne, czas trwania ok. 2 godz.
pełne badanie 300 zł, 
uproszczone badanie 200 zł

 

Przygotowanie płyty standardowej


Na podstawie diagnozy przygotowywana jest płyta CD do codziennego słuchania, płyta wykorzystywana jest przez 6–8 tygodni
240 zł

 

Przygotowanie indywidualnego programu


Na podstawie diagnozy obejmującej pełne badanie audiometryczne przygotowywana jest indywidualna płyta CD, płyta wykorzystywana jest przez 6–10 tygodni
290 zł

 

Diagnoza międzyetapowa


Powtarzana co 6–10 tyg., badania audiometryczne i testowe stanowiące podstawę do przygotowania kolejnej indywidualnej płyty CD
100–200 zł

Metoda Warnkego

Diagnoza wstępna


2 spotkania – łącznie ok.120 minut
300 zł

 

Terapia


55 minut
140 zł

 

Diagnoza kontrolna


Wykonana w czasie zajęć + pisemny raport
bezpłatna

 

Diagnoza końcowa


Wykonana w czasie zajęć + pisemny raport
100 zł

 

Wypożyczenie urządzenia Brain-Boy Universal (BBU)


Do ćwiczenia funkcji podstawowych
250 zł / miesiąc

Kaucja zwrotna
1500 zł

Trening Słuchowy NeuroFlow

Diagnoza wstępna


2 spotkania – łącznie ok. 120 minut
300 zł

 

Terapia


Pojedyncze zajęcia prowadzone w gabinecie
140 zł

 

Diagnoza międzyetapowa


Wykonana w czasie zajęć + pisemny raport
400 zł

 

Opłaty za każdy z etapów terapii wnoszone na konto Administratora platformy APD Medical


Za pierwszy etap
400 zł

Za drugi etap
300 zł

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP

Diagnoza


Wywiad z rodzicem, 2 spotkania z dzieckiem po 45 minut, wydanie dokumentu
650 zł

© Praksja. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i ilustracje: Maja Tywonek

Praksja – Izabella Tywonek, ul. Starościńska 10/12 lok. 41,  02-516 Warszawa, NIP: 521-130-88-90 
Rachunek firmowy, PKO BP S.A. 37 1020 4900 0000 8302 3521 8730, Kod BIC(SWIFT): BPKOPLPW