Test KORP

Test ten służy do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Pozwala ustalić czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi w określonym przedziale wiekowym. 

Diagnoza jest zakończona określeniem profilu umiejętności dziecka, z którego wynika, jakie sfery rozwoju są prawidłowo rozwinięte, a które opóźnione lub przyśpieszone. To pozwala szybko skierować dziecko na specjalistyczne badania i podjąć właściwe oddziaływania terapeutyczne.

Każda diagnoza dziecka zaczyna się od szczegółowego wywiadu z rodzicem.

Spis treści

 1. Zakres testu
 
 

Test obejmuje:


1. Test obejmuje:
 • Wywiad z rodzicami dziecka – uzyskanie ważnych informacji na temat pacjenta i jego problemów,
 • Dwa spotkania z dzieckiem po 45 minut,
 • Wydanie dokumentu.

Test bada następujące umiejętności dziecka:
 • Rozwój ruchowy,
 • Motorykę precyzyjną i lateralizację,
 • Spostrzeganie wzrokowe i koordynację wzrokowo-ruchową,
 • Komunikowanie się i mowę,
 • Emocje i relacje społeczne,
 • Funkcje behawioralne,
 • Umiejętności przedszkolne (karty dla dzieci w wieku od 0 – 3 do 5 – 11 r. ż.),
 • Umiejętności szkolne (karty dla dzieci w wieku od 0 – 6 do 9 – 11 r. ż.
 
2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Rodzic otrzymuje pisemny raport z wyników testu wraz z omówieniem.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń.
 
 
© Praksja. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i ilustracje: Maja Tywonek

Praksja – Izabella Tywonek, ul. Starościńska 10/12 lok. 41,  02-516 Warszawa, NIP: 521-130-88-90 
Rachunek firmowy, PKO BP S.A. 37 1020 4900 0000 8302 3521 8730, Kod BIC(SWIFT): BPKOPLPW