Praksja - Integracja Sensoryczna
Strona główna | Regulamin | Cennik | Kontakt | Dojazd |
 
 

Free counters!

Kiedy szukać pomocy


Zajmujemy się terapią dzieci z problemami logopedycznymi, zaburzeniami integracji sensorycznej, problemami w przetwarzaniu słuchowym. Gabinet nasz istnieje od kilu lat i z powodzeniem udało nam się pomóc wielu dzieciom w wieku przedszkolnym jak i starszym. Prawidłowa Integracja Sensoryczna (SI) daje dziecku szansę na niezakłócony rozwój i pełne wykorzystanie zdolności poznawczych.
Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy pracując z dziećmi z różnorodnymi problemami w rozwoju i nabywaniu mowy oraz z nieprawidłowościami w przetwarzaniu sensorycznym. Każde dziecko jest dla nas indywidualnym wyzwaniem, a jego sukces osobistą satysfakcją.
Poza typowymi zagadnieniami jakimi zajmuje się logopedia, takimi jak, diagnoza i terapia wad wymowy i zaburzeń mowy pomagamy dzieciom w przygotowaniu do rozpoczęcia trudnej nauki czytania i pisania. Dla dzieci z dysleksją typu słuchowego prowadzimy terapię "Metodą ruchów artykulacyjnych" autorstwa Jolanty Falany - Kozłowskiej oraz Treningi Uwagi Słuchowe wg metody Tomatisa i Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS).
W trosce o efektywność terapii wszystkie zajęcia prowadzimy w trybie indywidualnym, a bogaty zestaw pomocy, przyrządów i materiałów dobieramy do potrzeb i możliwości dzieci.
Sale terapeutyczne do terapii integracji sensorycznej wyposażyliśmy w profesjonalny zestaw przyrządów zapewniający prawidłowy przebieg terapii dzieci z różnorodnymi deficytami jak również w różnym wieku. Część wyposażenia została wykonana w/g naszych projektów opartych na zdobytym przez lata doświadczeniu.
W ramach terapii udostępniamy materiały i pomoce służące do pracy z dzieckiem w domu. W razie potrzeby przygotowujemy dla dzieci, na okres ferii i wakacji, indywidualne zestawy ćwiczeń.

Jeśli u Waszego dziecka obserwujecie:

  • opóźnienia w rozwoju mowy, mowę niezrozumiałą dla otoczenia, niechęć do mówienia itp;
  • trudności w koncentracji uwagi, lub koordynacji ruchowej; problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem;
  • dużą potrzebę ruchu powiązaną z brakiem celowości tego ruchu; trudności w kontaktach z rówieśnikami;
  • niechęć do podejmowania wysiłu, wycofanie, apatię, niską samoocenę;
  • zachowania agresywne, unikanie bliskości, reakcje lękowe;
  • nadwrażliwość słuchową na różnego rodzaju dźwięki;
  • lub coś innego, co budzi Wasz niepokój to jest wystarczający powód aby się z nami skontaktować.

Twoje dziecko może mieć poważny problem. Możemy pomóc w jego rozwiązaniu. Integracja sensoryczna, logopedia, psychologia i stymulacja słuchowa są obszarami oddziaływań terapeutycznych, które proponujemy.

 

Czym jest Integracja Sensoryczna (SI)?


Metoda Integracji SensorycznejWszystkie informacje odbierane ze świata docierają do nas przez zmysły. Zwykle nie jesteśmy świadomi zachodzących procesów, gdyż odbywają się one w środkowym układzie nerwowym. Wszyscy jesteśmy świadomi występowania i działania zmysłu smaku, węchu, wzroku oraz słuchu. Jednak większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Wszystkie te zmysły posiadają receptory odbierające bodźce i przekazujące je do mózgu.
Mimo, że zmysł dotyku, ruchu oraz pozycji ciała są nam mniej znane, mają kluczowe znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Na przykład dotyk umożliwia nam znalezienie klucza w kieszeni bez zaglądania do niej.
Układ przedsionkowy reaguje na ruchy ciała w przestrzeni oraz zmianę pozycji głowy. To z kolei automatycznie koordynuje ruchy oczu, głowy i ciała. Jeżeli zmysł przedsionkowy nie będzie funkcjonował prawidłowo to np. uczeń nie będzie w stanie patrzeć na tablicę a następnie do zeszytu bez gubienia miejsca zapisywania. Utrudnione znacznie będzie omijanie przeszkód, bez wpadania na nie lub udział w grach zespołowych. Ten sam zmysł przedsionkowy odpowiada za utrzymanie napięcia mięśniwego, skoordynowania ruchów obydwu stron ciała oraz utrzymania prosto głowy przeciwko sile grawitacji.
Ściśle związany ze zmysłem przedsionkowym jest zmysł czucia proprioceptywnego, dzięki któremu mamy świadomość pozycji ciała. To dzięki propriocepcji można wykonywać precyzyjne ruchy rąk lub nóg bez konieczności ciągłego ich obserwowania. Prawidłowo funkcjonujące czucie proprioceptywne powoduje, że pozycja naszego ciała jest automatycznie dostosowywana i chroni przed spadnięciem z krzesła. Czucie to umożliwia również precyzyjną manipulację takimi przedmiotami jak: długopis, guzik, łyżka, grzebień itp. Zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy oraz propriocepcja zaczynają funkcjonować na bardzo wczesnym etapie życia, już podczas życia płodowego. Działanie tych podstawowych zmysłów jest ze sobą ściśle powiązane. To wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wykonania odpowiedniej reakcji. Ten proces celowej organizacji zmysłów nasi nazwę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.
Integracja sensoryczna nie tylko umożliwia nam odpowiednie zareagowanie na odbierane wrażenia sensoryczne ale również kieruje naszymi reakcjami na otoczenie. Na przykład, planowanie ruchu jest ważną umiejętnością, która zależy od efektywnego procesu integracji sensorycznej. Planowanie nowych aktywności jest możliwe dzięki zdobytym wcześniej doświadczeniom oraz towarzyszącym im wrażeniom sensorycznym. Przy prawidłowym planowaniu ruchu jesteśmy w stanie poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność. Na przykład, dziecko potrafi wejść i zejść z nowego typu rowerka bez pomocy i podpowiedzi. W przypadku większości dzieci proces integracji sensorycznej rozwija się w sposób naturalny w wyniku typowych aktywności dla wieku dziecięcego. Planowanie ruchu jest naturalnym efektem tego procesu, podobnie jak umiejętność wykonywania reakcji adaptacyjnych na bodźce sensoryczne. Niestety u niektórych dzieci integracja sensoryczna nie rozwija się w wystarczającym stopniu. W takich przypadkach mogą pojawić się problemy w nauce, rozwoju lub problemy z zachowaniem.

Metoda Warnkego - wspomaganie czytania i pisania


Gabinet Terapii Dziecięcej - Praksja

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.
Metoda ta, dzięki kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi treningowemu, pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz słuchowo - ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Wykorzystanie metody daje także możliwość dokładnego i systematycznego zapisywania oraz analizowania wyników treningu poprzez tworzenie raportów dla rodziców i innych specjalistów pracujących z dzieckiem.

Materiał terapeutyczny jest atrakcyjny i ma szerokie zastosowanie. Zadania różnią się od dotychczas stosowanych przy tego typu trudnościach rozwojowych, trening nie jest zatem dla dziecka zbytnim obciążeniem i w zakresie treningu funkcji podstawowych przypomina sprawnościowe gry komputerowe.

Metoda Warnkego może być nieocenionym uzupełnieniem innych metod stosowanych w terapii osób z problemami czytania, pisania czy mówienia. Z powodzeniem wykorzystujemy ją u osób po treningach słuchowych, tak metodą Tomatisa, jak i Johansena. Stosowana jako uzupełnienie terapii Integracji Sensorycznej oraz logopedycznej przynosi dodatkowe efekty wzmacniając oddziaływania terapeutyczne.Metoda ta stosowana może być u dzieci od 6 roku życia na osobach dorosłych kończąc.
Od wielu lat jest z powodzeniem stosowana przez liczne grono terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 2010 roku metoda ta funkcjonuje również w Polsce.


Porównanie efektywności postępów w umiejętności poprawnej pisowni:

  • Używając tradycyjnych metod terapii – poprawa o 6.3%;
  • Trening 8 funkcji podstawowych (metodą Warnkego) – 18.9%;
  • Trening 8 funkcji podstawowych + trening lateralny (metodą Warnkego) – 42.6%.

Metoda Warnkego jest skutecznym i efektywnym narzędziem oddziaływań terapeutycznych a z racji swojej specyfiki treningowej jest lubiana przez dzieci, co zdecydowanie zwiększa ich motywację do ćwiczeń. Efekty przychodzą szybko.


Góra strony

stat4u