Praksja - Integracja Sensoryczna
Strona główna | Regulamin | Cennik | Kontakt | Dojazd
 
 
 
 
 

Wstępny Kwestionariusz zaburzeń przetwarzania słuchowego


Poniższy kwestionariusz ma charakter uproszczonego narzędzia przesiewowego.

Na jego podstawie nie może być formułowana wiążąca diagnoza.

Wstępny kwestionariusz diagnostyczny, który sprawdza, czy trudności dziecka mogą być związane z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych. Po otrzymaniu 3-4 pozytywnych odpowiedzi wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy proponowanej w treningach słuchowych.

 1. Czy występowały częste infekcje ucha i/lub problemy ze słuchem?
 2. Czy dziecko ma trudności ze słuchaniem/skupieniem uwagi jeśli "w tle" słychać dźwięki?
 3. Czy występują trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ustnych, instrukcji, poleceń?
 4. Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania, czy robi to powoli z dużym wysiłkiem (widać, że się zastanawia)?
 5. Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki/nie lubi głośnych dźwięków?
 6. Czy zdarza się, że dziecko nie rozumie ustnych wypowiedzi, pojedyńczych słów?
 7. Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji, nie umie utrzymać rytmu podczas mówienia?
 8. Czy dziecko myli wyrażenia o podobnym brzmieniu np. półka/bułka?
 9. Czy dziecko wymaga kilkakrotnego powtarzania polecenia?
 10. Czy u dziecka wystąpiło opóźnienie w rozwoju mowy lub zasób słów jest ubogi?
 11. Czy dziecko jest lub było poddawane terapii logopedycznej?
 12. Czy dziecko ma trudności w uczeniu się w przedszkolu/szkole?

Góra strony

stat4u