Praksja - Integracja Sensoryczna
Strona główna | Regulamin | Cennik | Kontakt | Dojazd
 
 
 
 

Kilka słów o ADHD


Wśród dzieci sprawiających problemy w przedszkolu coraz większą grupę stanowią dzieci określane jako nadpobudliwe. Są one wyjątkowo niespokojne, nadmiernie ruchliwe i aktywne, roztrzepane, o zmiennych nastrojach, mają trudności ze stosowaniem się do przyjętych zasad, przysparzając kłopotów samym sobie, swym rodzicom, nauczycielom i kolegom. Aby ułatwić takim właśnie dzieciom funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, ale także w rodzinie, stworzony został poniższy program.

U dzieci tych nadpobudliwość psychoruchowa może objawiać się w trzech sferach:

Zdarzają się dzieci, u których można zauważyć nadmierną pobudliwość objawiającą się we wszystkich sferach równocześnie, czyli w sferze poznawczej, emocjonalnej i ruchowej. Właśnie te dzieci sprawiają rodzicom i wychowawcom największe problemy. Ich czynności wykonywane w życiu codziennym są chaotyczne.

Przyczyny powstawania nadpobudliwości psychoruchowej:

Najczęstszą przyczyną powstawania nadpobudliwości psychoruchowej jest uszkodzenie układu nerwowego dziecka, które może nastąpić w różnych okresach jego życia.

Do czynników uszkadzających układ nerwowy w okresie płodowym zaliczamy m.in.:

Do czynników uszkadzających układ nerwowy w okresie okołoporodowym zaliczamy m.in.:

Do czynników uszkadzających układ nerwowy w przebiegu życia dziecka zaliczamy m.in.:

Według badań H. Spionek najwięcej dzieci z nadpobudliwością psychoruchową pochodzi z patologicznych ciąż, konfliktu serologicznego, nieprawidłowych porodów i dzieci urodzonych w zamartwicy. Objawy nadpobudliwości występują najczęściej na skutek korelacji czynników biologicznych z czynnikami społecznymi.

Do czynników społecznych wpływających na wystąpienie omawianych zaburzeń zaliczamy m.in.:

Nie wszystkie występujące na terenie przedszkola zaburzenia zachowania możemy uznać za nadpobudliwość. Są stany, które łatwo pomylić z nadpobudliwością, a mianowicie:

Objawy współwystępujące z nadpobudliwością:

 

Góra strony

stat4u