Praksja - Integracja Sensoryczna
Strona główna | Regulamin | Cennik | Kontakt | Dojazd
 
 
 
 

Cennik zajęć terapeutycznych


*- powyższy cennik obowiązuje od 16.08.2022  **- ceny zawierają podatek Vat

Logopedia

 

Diagnoza logopedyczna

150.00
60 - 90 minut  
   

Terapia logopedyczna

 
30 minut  70.00
60 minut 130.00
   

Zajęcia z neurologopedą

 
diagnoza anatomiczno-czynnościowa ( z omówieniem wyniku na podstawie nagrań i zdjęć ) - jedno spotkanie 240.00
diagnoza w formie pisemnej - drugie spotkanie wraz z omówieniem wyników 240.00
30 minut /zajęcia - mioterapia/ 150.00
   

Trening "Płynnego Czytania"

 
/zajęcia w słuchawkach/ 60 minut 100.00
   

Integracja sensoryczna

 
   

Diagnoza SI 

2-3 spotkania z dzieckiem po ok. 60-90 minut 
/testy, obserwacja kliniczna itd/ 
1 spotkanie z rodzicami celem przeprowadzenia wywiadu wstępnego
1 spotkanie z rodzicami celem omówienia wyniku diagnozy
650.00
   

Konsultacja SI 

1 spotkanie ok. 60 minut.
150.00

Pisemny raport po konsultacji SI 

100.00
   

Terapia SI 

140.00
55 minut  
   

Konsultacja SI dla rodziców dzieci objętych terapią

/spotkanie rodzica ze specjalistą bez udziału dziecka/

 
55 minut 140.00
   

Wydanie pisemnej opinii dotyczącej dziecka objętego terapią

120.00
   

Wydanie pisemnych zaleceń dla dziecka w ramach konsultacji

100.00
   
   

Trening słuchowy wg.metody A.Tomatisa

 

Dignoza wstępna 

Audiometryczne badanie uwagi i lateralizacji słuchowej. 
Wywiad z opiekunami dziecka.
290.00
   

I Pierwszy Etap Treningu 

30 godzin ćwiczeń rozłożone na 15 dni, 
po dwie godziny dziennie
koszt za 1 godz. 100.00 
koszt ogólny 3000.00
   
Test przed rozpoczęciem drugiego etapu  bezpłatny
   

II Drugi Etap Treningu 

15 godzin ćwiczeń rozłożone na 7 dni 
Drugi etap treningu rozpoczyna się po przerwie 1-2 miesięcy
od zakończenia etapu pierwszego
koszt za 1 godz. 100.00 
koszt ogólny 1500.00
Raport na zakończenie treningu  bezpłatny
   

Indywidualny Trening Słuchowy Johansen-IAS

 

Diagnoza wstępna

Test dychotyczny  
Testy lateralizacji 
Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obuuszne 
czas trwania ok.2 godz.
pełne badanie 300.00
uproszczone badanie 200.00

Przygotowanie płyty standardowej

Na podstawie diagnozy przygotowywana jest płyta CD
do codziennego słuchania.
Płyta wykorzystywana jest przez 6-8 tygodni
240.00 

Przygotowanie indywidualnego programu

Na podstawie diagnozy obejmującej pełne badanie audiometryczne
przygotowywana jest indywidualna płyta CD.
Płyta wykorzystywana jest przez 6-10 tygodni
290.00

Diagnoza międzyetapowa

powtarzana co 6-10 tyg. Badania audiometryczne i testowe
stanowiące podstawę do przygotowania kolejnej indywidualnej płyty CD
100.00-200.00
   

Metoda Warnkego

 

Diagnoza wstępna

 /2 spotkania - łącznie ok.120 min/
300.00
W zakres badania diagnostycznego wchodzi:

1. Wywiad z rodzicami dziecka - uzyskanie ważnych informacji
na temat pacjenta i jego problemów
2. Badanie typowych funkcji centralnych składających się z 14 kroków:
 • Próg kolejności wzrokowej
 • Próg kolejności słuchowej
 • Słyszenie kierunkowe
 • Różnicowanie tonów
 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • Czas reakcji z wyborem
 • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości
 • Rozpoznawanie wzorca czasowego
 • Koordynacja oko - ręka
 • Czytanie pseudotekstów
 • Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego
 • Selektywność percepcji
 • Spostrzeganie dynamiczne
 • Zez ukryty (testy przesiewowe bliskiego i dalekiego pola widzenia)
 • Literowanie wzrokowe
3. Sporządzenie pisemnego raportu z diagnozy funkcji centralnych
 
   

Terapia

 
55 minut 140.00
 • w oparciu o wyniki opracowanie indywidualnego programu treningowego
 • w trakcie trwania treningu wykonywane są testy kontrolne
 • terapia obejmuje trening funkcji podstawowych i trening lateralny
 
   
   

Diagnoza kontrolna

bezpłatna
wykonana w czasie zajęć + pisemny raport  
   

Diagnoza końcowa

100.00
wykonana w czasie zajęć + pisemny raport  
   

Wypożyczenie urządzenia Brain-Boy Universal /BBU/

opłata miesięczna 250.00
do ćwiczenia funkcji podstawowych  
   

Kaucja zwrotna

1300.00

 

 

Trening Słuchowy Neuroflow

 

 

Diagnoza wstępna

300zł/za 2 spotkania

Diagnoza wstępna obejmuje:
przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, badanie wyższych funkcji słuchowych, przedstawienie raportu z badania wyższych funkcji słuchowych i omówienie go, pokaz i instruktaż dotyczący obsługi komputerowego programu terapeutycznego.

 


 

Diagnoza międzyetapowa

200zł
   
Pojedyncze zajęcia prowadzone w gabinecie 140zł
   
Opłaty za każdy z etapów terapii wnoszone na konto Administratora platformy APD Medical  
za pierwszy etap
za drugi etap
400zł
300zł
   
   
   

Góra strony

stat4u