Praksja - Integracja Sensoryczna
Strona główna | Regulamin | Cennik | Kontakt | Dojazd
 
 
 
 

Nasz zespół terapeutów


Nasi terapeuci są członkami PTIS lub PSTIS.

Od początku istnienia naszych gabinetów zwracaliśmy szczególną uwagę na dobór współpracowników. Dlatego dzisiaj szczycimy się doskonałym zespołem terapeutów. Wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i kultura osobista są gwarantami prawidłowego przebiegu procesy terapii u Państwa dzieci. Umiejętność pracy z dziećmi, łatwość nawiązywania kontaktów i zdolność do empatii są cechami na które szczególnie zwracamy uwagę dobierając współpracowników.
Wszyscy jesteśmy absolwentami wyższych uczelni i w większości mamy ukończone dodatkowo studia podyplomowe. O naszym zaangażowaniu może świadczyć niezliczona ilość kursów, konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń, w których uczestniczymy nieustannie podnosząc własne kwalifikacje. Wszystko po to, aby skuteczniej móc pomagać naszym podopiecznym. My po prostu lubimy tę pracę.

Od momentu powstania Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody Tomatisa nasi terapeuci pracujący metodą Tomatisa są jego członkami. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.metodatomatisa.com


mgr Izabella Tywonek


Terapeuta - Izabella Tywonekpedagog
/Uniwersytet Warszawski/
logopeda dyplomowany
/Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim/
terapeuta integracji sensorycznej SI
/Kurs doskonalący w Ośrodku Szkoleń dla Nauczycieli MEJ/
terapeuta stymulacji audio-psycho-lingwistycznej
wg. metody A.A. Tomatis'a
/Centrum Audio-Psycho-Fonologii "ESPACE"/
terapeuta indywidualnego treningu słuchowego
wg. metody Johansen (IAS)

/Instytut Johansena w Polsce/
terapeuta metody Warnke'go
/Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii/

terapeuta metody Neuroflow -Aktywny Trening Słuchowy

/APD-Medical/

Pro Publico Bono

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
Były Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
Uczestnik Dni Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych organizowanych przez Polski Związek Logopedów
Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody Tomatisa

Ukończone warsztaty, kursy i szkolenia /wybór/:

"Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia" wg. metody dr Paula Dennisona
/organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów/
 
"Metoda SI w terapii dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym
i obniżonym rozwojem intelektualnym"

prowadzonym przez Violet F. Mass (USA) /organizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym/
"Metoda Dyna-Lingua M.S."
Warsztaty /prowadzący: autorzy metody dr M.Młynarska i dr T.Smereka/
"Odruchy w uczeniu i nauczaniu"
/organizator: Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli MEJ/
"Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych
w terapii dziecka dyslektycznego"

/organizator: P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne/
"Integracja Odruchów Twarzy" wg metody dr Swietłany Mazgutowej"
/organizator: Międzynarodowy Instytut Kinezjologii/
"Warsztaty doskonalące z zakresu diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej"
/organizator: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej/
"Warsztaty doskonalące dla terapeutów integracji sensorycznej"
/organizator: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej/
"Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej" wg M. Procus i M. Block (Belgia)"
/organizator: Ośrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej/
"Trudności w czytaniu - diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna"
/organizator: Polskie Towarzystwo Dysleksji/
"Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka"
/organizator: Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju/
"Diagnoza i terapia SI małego dziecka"
/organizator: "SInet Edukacja i terapia"/
"Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
- ujęcie interdyscyplinarne. Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum
"
/organizator:PSTIS /

"Praca z dzieckiem lękowym i zahamowanym emocjonalnie"
/organizator: Studio Pomocy Psychologicznej Impuls/
"Rozwój dziecka – ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku życia"
/organizator: Animus Medica/
"Trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni
– Metoda Warnkego - kurs podstawowy"

/organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii/
"Praktyczne testowanie i trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni
– Metoda Warnkego – Kurs rozwijający"

/organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii/
"Stymulacja mechanizmów lewopókulowych
– usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu"

/organizator: Portal Konferencje-Logopedyczne/
"Nowości z zakresu wiedzy na temat terapii Integracji Sensorycznej"

/organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń/
"Jak wspierać dziecko z zespołem Aspergera
i radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami"
/organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń/

Góra strony

mgr Renata Karczewska


Terapeuta - Renata Karczewskapsycholog
/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydział Filozofii Chrześcijańskiej/
terapeuta integracji sensorycznej SI
/Kurs integracji sensorycznej wg J. Ayers
certyfikat wydany przez Polskie towarzystwo Integracji Sensorycznej/

terapeuta stymulacji audio-psycho-lingwistycznej
wg. metody A.A. Tomatis'a /Centrum Audio-Psycho-Fonologii "ESPACE"/
terapeuta indywidualnego treningu słuchowego
wg. metody Johansen (IAS) /Instytut Johansena w Polsce/
terapeuta metody Warnke'go
/Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii/

Ukończone warsztaty, kursy i szkolenia /wybór/:

"Ruch rozwijający w/g Weroniki Sherborne"
Kurs /organizator: Pracownia Psychologiczna - Bożena Kisiel & Alicja Wilkołazka/
"Kontakt w sytuacji pomagania"
Kurs /organizator: Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii/
"Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka"
/organizator: Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju/
"Terapia ręki"
/organizator: Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju/
"Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej osób z autyzmem"
/organizator: PTIS, prowadzący: Teresa A.May-Benson ScD, OTR/L (USA)/
"Diagnoza i terapia SI małego dziecka"
/organizator: "SInet Edukacja i terapia"/
"Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej - ujęcie interdyscyplinarne.
Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum"

/organizator:PSTIS /
"Rozwój dziecka – ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku życia"
/organizator: Animus Medica/
"Trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni
– Metoda Warnkego - kurs podstawowy"

/organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii/
"Praktyczne testowanie i trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni
– Metoda Warnkego – Kurs rozwijający"

/organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii/

Góra strony

mgr Olga Miklaszewska


Terapeuta - Olga Miklaszewskaneurologopeda
/Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej/
logopeda dyplomowany
/Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim/
pedagog - logopeda
/Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie/

Pro Publico Bono

Członek Towarzystwa Neurologopedów
Uczestnik Dni Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych organizowanych przez Polski Związek Logopedów
Współorganizator Forum Logopedów Wolskich

Ukończone warsztaty, kursy i szkolenia /wybór/:

Oral Placement Speech disorders: Assessment and Program PlanDevelopment
(Zaburzenia ustno – motoryczne: diagnoza i tworzenie programu)

/organizator: Talk Tools – USA i PJ therapeutic/
Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
/organizator: Omega Stage Systems, Konferencje Logopedyczne/
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
/organizator: YODA Jędrzej Cieszyński, Konferencje Logopedyczne/
Rewalidacja dziecka z wada słuchu
/organizator: WCIES/
"Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia"wg. metody dr Paula Dennisona
/organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów/
"Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych
w terapii dziecka dyslektycznego"

/organizator: P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne/
Autyzm – klasyfikacja, diagnoza, terapia i rokowania
/organizator: Scholar – Centrum Edukacji/
Terapia logopedyczna dziecka z zespołem Aspergera i autyzmem
/organizaror: WCIES/
"Praca z dzieckiem lękowym i zahamowanym emocjonalnie"
/organizator: Studio Pomocy Psychologicznej Impuls/
Znaczenie ruchu w profilaktyce dysleksji
/organizator: Centrum Szkoleniowe KLANZA/
Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej
/organizator: Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji/
Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – I stopień
/organizator: Polskie Stowarzyszenie terapeutów Integracji Sensorycznej/
Wspomagająca i alternatywna komunikacja w terapii i edukacji osób niepełnosprawnych

/organizator: Centrum Rehabilitacji/

Góra strony

mgr Małgorzata Mazur


Małgorzata Mazurfilolog i logopeda 
/Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie/
surdologopeda
/Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie/
terapeuta integracji sensorycznej SI 
/Kurs integracji sensorycznej - Sinet, certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej/

Ukończone warsztaty, kursy i szkolenia /wybór/:

"Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”
/Organizator: PZL, prowadzący M. Łukaszewska/ 
"Rola logopedy w diagnozie i terapii zaburzeń karmienia" 
/Organizator: PZL, prowadzący E. Winnicka - Makulec/ 
„Logorytmika”
/Organizator: Dobra Kadra, szkolenie I stopnia, prowadzący A. Topiłko/ 
”Natychmiastowe i odroczone skutki wcześniactwa w kontekście metody Integracji Sensorycznej”
/Organizator: PTIS, prowadzący L. Klimont/
„Terapia Integracji Sensorycznej Małego Dziecka”
/Organizator: SINET, M. Dąbrowska//
„Białe, czarne i szare” – rozpoznawanie i ocena zaburzeń SPD i ADHD
/Organizator: SINET, B. Venkatesan/
„Kurs wprowadzający do metody Videotreningu Komunikacji VIT”
/Organizator: Fundacja PLUS/
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa, ergoterapia w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
/Prowadzący: T. Kaczan/
„Reedukacja dzieci o nieharmonijnym rozwoju”
/Organizator: Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli/
„Terapia ręki – kurs wprowadzający”
/Organizator: PZL, prowadzący A. Rosa/
„Terapia funkcji wzrokowych – kurs wprowadzający”
/Organizator: PZL, prowadzący A. Rosa/
„Wczesna interwencja i wspieranie rozwoju – wprowadzenie do podstaw diagnozy i terapii”
/Organizator: PZL, prowadzący J. Kazanowska/

Konferencje

„Trudne zachowania – pozytywne podejście” - terapia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju
/Organizator: Synapsis, G. la Vigne/

Góra strony

mgr Kinga Hamada


Kinga Hamadapedagog specjalny 
/Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie/
terapeuta integracji sensorycznej SI 
/Kurs integracji sensorycznej wg J. Ayers certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej/

Ukończone warsztaty, kursy i szkolenia /wybór/:


Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego.
/ Organizator: Fundacja Okno/

Funkcjonalna diagnoza i terapia wzroku dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
/Organizator: Orticus/
Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych.
/Organizator: Dobra Kadra/
Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej.
/Organizator: Sinet./
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej dzieci 0-3 kurs zaawansowany.
/Organizator: Sinet/
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej dzieci 0-3 kurs podstawowy.
/Organizator: Sinet/
„Sensory Integration Assessment and Intervention for Individuals with Autism” (Diagnoza i terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem) – TMB Educational Enterprises.
/Organizator: PTIS, prowadzący: Teresa A.May-Benson ScD, OTR/L (USA)/
„Clinical Assessment and Practical Interventions for praxis: From Ideation to Execution” (Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne stosowane w zaburzeniach praksji. Od procesu tworzenia się pojęć do praktyki) – TMB Educational Enterprises.
/Organizator: PTIS, prowadzący: Teresa A.May-Benson ScD, OTR/L (USA)/
Kurs doskonalący – Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności M i Ch. Knillów.
/Organizator: CMPPP/
Kurs doskonalący – Zabawy Fundamentalne we wspieraniu rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
/Organizator: CMPPP/

Góra strony

mgr Olga Pazdyga


Małgorzata Mazurpedagog specjalny 
/Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie/
terapeuta integracji sensorycznej SI 
/Kurs integracji sensorycznej wg J. Ayers certyfikat wydany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie/

Ukończone warsztaty, kursy i szkolenia /wybór/:

"Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I i II /Organizator: Synapsis/
Kurs doskonalący Metody Dobrego Startu część praktyczna
/Organizator: PTD/
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne I stopień
/Organizator:  Gremi/
"Przełomowe Strategie dla autyzmu”. Wprowadzenie do Programu Son-Rise cz. I i II
/Organizator: Fundacja Być bliżej siebie/
"Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-r”
/Organizator:  ODIS/
Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji
/Organizator: Fundacja Plus/
"Terapia dziecka z autyzmem”
/Organizator:  Promitis/
"Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera”
/Organizator:  SOTIS/
"Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera”
/Organizator:  Promitis/
"Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R”
/Organizator:  Synapsis/
"Terapia ręki” I st.
/Organizator:  ACENTRUM/
"Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?” – metoda C. Sutton
/Organizator:  Synapsis/
"Autyzm w pigułce – szkolenie podstawowe”
/Organizator:  Promitis/
"ABC autyzmu – szkolenie uzupełniające:”
/Organizator:  Promitis/
"Elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz. I”
/Organizator:  APS/
"Małe dziecko- dużo pomysłów. Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny”.
/Organizator:  APS/
"(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości Od psychoedukacji do budowania związków”.
/Organizator:  Synapsis/
"Gry i zabawy ruchowe integrujące grupę”
/Organizator:  MSCDN/
"Wspomaganie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
/Organizator:  MSCDN/
"Praca z uczniem z obniżoną sprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej”
/Organizator:  MSCDN/
"Metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym”
/Organizator:  MSCDN/
"Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych”
/Organizator:  MSCDN/
"Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii”
/Organizator:  PTD/
"Terpsychora dla szkół – druga edycja”
/Organizator:  Artbale/

Góra strony

mgr Luiza Paplińska-Muc


Luiza Muclogopeda 
/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/

Ukończone warsztaty, kursy i szkolenia /wybór/:

" ”
/Organizator:/ 

 

 

 

 

Góra strony

stat4u